Start

Olle Hedstrand Planitors

Planitors kan också läsas som Plan it or……ja oavsett bör vi inte lämna över till slumpen.

Salutogent synsätt:

  • Vad vill du
  • Vad kan du
  • Vad hoppas du
  • Var gör dig glad
  • Tag fram och förstärk

Alla har tid, pengar, lust, kunskap, kontakter i oändliga variationer och proportioner. Tag bort en så ökar en annan.

En nyckel till att ha glädje av detta är att trolla med status.

För de flesta är tyvärr pengar det enda trolleritricket idag.

Janitor = fastighetsskötare

Planitor = planetskötare

Ekologi = förstå huset

Ekonomi = förvalta huset

Svårt att förvalta något du inte förstår.

Naturlagar går före marknadslagar.

Bibehållen sysselsättning är inte en ursäkt för att elda upp huset.

Tycker Planitors.