Läs mer

Takbox för farligt avfall på glassbilen?

Ny typ av kund kommer när bilen tutar. Takboxen töms av kretsloppsfirma. Glassbilen töms av bekväma källsorterare som just fått en klimatpremie I form av “Snillestrut”

När den ändå är ute och kör långt ute i sommarsverige där samveten har ledigt.

Ett underbart samarbete på temat breddad kompetens. Multitasking på samma bränsle.


Vilka går runt i staden med betalt, två och två, och väntar på att fem minuter ska gå?

Varför hamnar hela flaskor utan pant på papperskorgar, elskåp och i prång? För att stå I dagar och I sällsynta fall hela månaden lång?

Vem behöver sällan oroa sig för glassplitter I stadsmiljön? Hund, flanör, cyklist eller bilist?

Vem kan precisera upphandlingen av parkeringsövervakning så att tjänsten även innehåller flytt av hela glasflaskor till närmsta avfallskorg?


När du skolas in av din kompetenta 5-åring I tre hela dagar!

Det måste pysslas.

Hur mycket tomgångskörning

Är 4 kg CO2? På flashback visste

Ingen för deras mätare fungerade bara på bilar I rörelse. Doh!

Göteborgs miljöförvaltning

Kunder maila besked inom en kvart. Med modern Diesel eller

Bensinbil snittar det på en timme och en kvart sisådär.

Alla kommuner tillåter max 1 minuts tomgångskörning.

Alla kommuner tillåter fri plastförbränning av egna utomhusskräpet. Hittills.

Många öppnar inte det stora kuvertet heller. Denna miniatyr skyddar oss från olyckor I staden och väcker om du läser det finstilta kanske nyfikenhet.

Politiker behöver få veta att du stödjer dem ifall de tar steget och börjar använda sitt sunda förnuft.

Maila pensionsgruppens medlemmar. Tips och inspiration finns på schysstapensioner.nu

Vår framtida välfärd är bl a placerad I en övervolym fossil energi som leder till en vansinnesfärd om den tas ur marken och förbränns.

– Do the math. Filmtips.


Sakletare med licens att återbruka!

Du får inte ta tillbaka något som slängt I återvinningscentralens olika containrar. Regelverket kring rätten att rädda kvar ett slängt föremål för återbruk förvirrar en del av oss år efter år. En utredning om nya bestämmelser och vilka lagar som egentligen finns i frågan pågår.

En teori som om den stämmer skapar ett glapp i hanteringen:

De som slänger kvalitativa och fungerande saker har inte tid att hitta nya hem åt dem.

De som har tid att placera prylar korrekt har mer sällan återbrukbara saker. Ja tid är pengar. Men tid kan inte köpa danska designmöbler, typ.

Enkel logik säger: Den som kräver att material/föremål skall destrueras har ansvaret att markera detta. Inte som idag att det som kastas bort per automatik ses som orörbart. Idag är det slumpen som skonar användbara saker och material. Rödbetssaft i sprayflaska är ofarligt men tydligt för den som av olika skäl vill att något inte återbrukas i igenkännligt tillstånd.

Vad krävs för att få ett sakletarkort som trumfar rådande regler?

En eller flera uppdragsgivare inom redesign?

Försäkring? Social kompetens? Transparens, loggning av vad och till vilket pris.

En kölista med mottagare som har önskemål men antingen ingen brådska eller köpkraft.

Ex gärna ett nyare kylskåp men det gamla fungerar fortfarande.